Dijital ve ofset baskı maliyet karşılaştırılması nasıl yapılır?

Dijital ve ofset baskı maliyet karşılaştırılması nasıl yapılır?

Matbaalarda genelde mailyet hesapla olarak baskı için kalıp hesabı yapılır. Aynı bakı makinesi  90 gram 1.hamuru saatte 12.000 devir hızıyla basarken 90 gram kuşeyi 8.000 devir hızında basar. Hatta 300 gram kuşeyi belki 6.000 devir hızında basar. 

Örnek:4 rekli tekyüz 5000 baskı için

Kalıp hesabında kalıp fiyatı 90 tl , cember 2.000  den başlasın +1000 için kalıp için 30tl

hesaplaması :   4 kalıp x ( 90 tl + ( 5000-2000) x 20 /1000)

1.hamur 90 gram için  600  tl tutar. 

Kuşe 90 gram için  600 tl tutar. 

Kuşe 300 gram için  600  tl tutar. 

Peki işin baskı maliyeti nedir. Ben kaça kadar düşersem zarar etmeden rekabet edebilrim belle değil.

Saatlik Maliyete göre: Baskı makinesinin matbaa hesaplamalar sonucu saati 400 tl olsun.  (Hesap kolay olsun diye dakikayı çeviriyoruz) 

Saatlik maliyet tutarı = ((iş sayısı /(makina devir sayısı / 60 dk))+ makina hazırlık süresi dk ) x( makina saati /60 dk)

1.hamur 90 gram için  45 dk da üretilir   300 tl tutar.   Hesaplaması   ((5.000 /(12.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Kuşe 90 gram için  57.5 dk da üretilir  383.3 tl tutar.   Hesaplaması ((5.000 /(8.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Kuşe 300 gram için 70 dk da üretilir  446 tl tutar. Hesaplaması  ((5.000 /(6.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Buradan gerçek maliyetini bildiği için zarar etmeden ne kadar indirim yapabileceğini bilir. Rekabet ederken zarar edmez.

Her işletmede uygulanması gereken maliyet analizleri, işletmenin istikrarlı bir sürekliliği için gereklidir. İşletmeler geliştirdikleri maliyet

sistemi ile ürettikleri ürünün kendilerine olan maliyetini net olarak hesaplamalıdır. Ürününün maliyetini hesaplayabilen firmalar,

sektörünün durumuna göre gerçekçi bir fiyat politikası da oluşturabilir. Matbaalarda ürettikleri ürünlerin maliyetlerini hesaplayabilmek

için; matbaacılığa uygun saatlik maliyet sistemini faaliyete geçirebilirler. Oysaki basım sektörünün yarısından fazlasında tam bir maliyet

sistemi yoktur. Maliyet; bir ürünün işletmeye olan maloluş değeridir. Üretim yapan işletmelerde maloluşun parametreleri çok fazladır.

Maliyet sistemi olmadan ürünün maliyetinin gerçekçi olarak hesaplanması mümkün değildir. Fiyatlar, doğru olarak hesaplanmış maliyet

üzerinden verilirse, firma karlılık oranını da bilmiş olur. Bu şekilde işletmesinin geleceğini de net şekilde görmüş olur. Basım sektöründe

fiyat ve saatlik maliyet sistemi kavramları opsiyonları ile yerleştirildiğinde, rekabetçi ortamlarda fiyat parametrelerini belirleyebilmesini

ve fiyatlandırma tekniklerini doğru ve gerçek verilere dayandırılmasını sağlayacaktır.

Matbaada saatlik maliyet hesaplama

Matbaada saatlik maliyet hesaplama

Matbaalarda genelde mailyet hesapla olarak baskı için kalıp hesabı yapılır. Aynı bakı makinesi  90 gram 1.hamuru saatte 12.000 devir hızıyla basarken 90 gram kuşeyi 8.000 devir hızında basar. Hatta 300 gram kuşeyi belki 6.000 devir hızında basar. 

Örnek:4 rekli tekyüz 5000 baskı için

Kalıp hesabında kalıp fiyatı 90 tl , cember 2.000  den başlasın +1000 için kalıp için 30tl

hesaplaması :   4 kalıp x ( 90 tl + ( 5000-2000) x 20 /1000)

1.hamur 90 gram için  600  tl tutar. 

Kuşe 90 gram için  600 tl tutar. 

Kuşe 300 gram için  600  tl tutar. 

Peki işin baskı maliyeti nedir. Ben kaça kadar düşersem zarar etmeden rekabet edebilrim belle değil.

Saatlik Maliyete göre: Baskı makinesinin matbaa hesaplamalar sonucu saati 400 tl olsun.  (Hesap kolay olsun diye dakikayı çeviriyoruz) 

Saatlik maliyet tutarı = ((iş sayısı /(makina devir sayısı / 60 dk))+ makina hazırlık süresi dk ) x( makina saati /60 dk)

1.hamur 90 gram için  45 dk da üretilir   300 tl tutar.   Hesaplaması   ((5.000 /(12.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Kuşe 90 gram için  57.5 dk da üretilir  383.3 tl tutar.   Hesaplaması ((5.000 /(8.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Kuşe 300 gram için 70 dk da üretilir  446 tl tutar. Hesaplaması  ((5.000 /(6.000 / 60 dk))+ 20 dk ) x( 400 /60 dk)

Buradan gerçek maliyetini bildiği için zarar etmeden ne kadar indirim yapabileceğini bilir. Rekabet ederken zarar edmez.

Her işletmede uygulanması gereken maliyet analizleri, işletmenin istikrarlı bir sürekliliği için gereklidir. İşletmeler geliştirdikleri maliyet

sistemi ile ürettikleri ürünün kendilerine olan maliyetini net olarak hesaplamalıdır. Ürününün maliyetini hesaplayabilen firmalar,

sektörünün durumuna göre gerçekçi bir fiyat politikası da oluşturabilir. Matbaalarda ürettikleri ürünlerin maliyetlerini hesaplayabilmek

için; matbaacılığa uygun saatlik maliyet sistemini faaliyete geçirebilirler. Oysaki basım sektörünün yarısından fazlasında tam bir maliyet

sistemi yoktur. Maliyet; bir ürünün işletmeye olan maloluş değeridir. Üretim yapan işletmelerde maloluşun parametreleri çok fazladır.

Maliyet sistemi olmadan ürünün maliyetinin gerçekçi olarak hesaplanması mümkün değildir. Fiyatlar, doğru olarak hesaplanmış maliyet

üzerinden verilirse, firma karlılık oranını da bilmiş olur. Bu şekilde işletmesinin geleceğini de net şekilde görmüş olur. Basım sektöründe

fiyat ve saatlik maliyet sistemi kavramları opsiyonları ile yerleştirildiğinde, rekabetçi ortamlarda fiyat parametrelerini belirleyebilmesini

ve fiyatlandırma tekniklerini doğru ve gerçek verilere dayandırılmasını sağlayacaktır.

Matbaada fsc önemi ve fsc göre iş takibi nasıl yapılır.

Matbaada fsc önemi ve fsc göre iş takibi nasıl yapılır.

FSC Nedir?
1993 yılında kurulmuş Orman Yönetim Konseyinin (FSC) uluslararası bir organizasyondur. Kurumun görevleri orman yönetimi ile ilgili standart belirleme, belgelendirme, ve orman ürünlerinin etiketlenmesi ile iglili çalışmalar yapmak olarak belirlenmiş ve misyonu  dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması işletmelere ve tüketicilere yön vermek   olarak declare edilmiştir.

 
Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün  (FAO) raporlarına gore dünya ormanalarının yarısı tahrip edilmiştir. “Orman Yönetim Konseyi” buna bir tepki olarak kurulmuştur. Amaçları;

 • Dünyada Kabul edilmiş çevre standartlarına uygun ormaların kullanımının sağlanması
 • Orman alanlarının kalıcılığını sağlayıcı politikalar gelitirmek
 • Orman ürünlerinin izlenebilriliğinin menşeini takip edecek bir system kurmak,
 • Son tüketicilere etiketleme ve markalama sağlamak, 

FSC Logosu
Tedarik zinciri (COC)  ormandan tüketiciye FSC logolu malzemenin takibini sağlar. Fsc logosu sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabilir. Şirketin aldığı kaynağı belli olmayan diğer ürünleri üzerinde kullanılamaz.

FSC markalı ürün üretmek için FSC standartlarına uygun bir ürün üretmelisiniz.

FSC Mix Etiketi 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.Üreticilerin FSC li ve Fsc kapsam dışı ürünlerini ayırması için ürünler üzerine kullanılan etiketi ifade eder.

FSC Belgelendirme Faydaları Nelerdir?

 1. Tedarik zinciri ile ürünlere farklı pazarlar elde edilebilir.
 2. Sürdürülebilir bir orman yönetimi sağlar
 3. Ürünün kalitesini onaylar
 4. Malzemenin menşei belli olur

FSC Standardı Belgelendirme
Orman Yönetimi sertifikayonu orman ürünlerinin doğrulanması için gönüllü bir süreci tanımlar. En Son Şubat 2012 Standart Revizyonu Ana Maddeleri; Belge 3 yıl olup her yıl denetime tabidir.

 1. Yürürlükteki tüm kanunlara ve sözleşmelere uyum
 2. Kanıtlanmış toprak mülkiyeti hakları sorgulnaması
 3. Yerel halkların haklarına saygı
 4. Uzun vadeli İşçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi
 5. Ormandan adil kullanım için elde edilen faydaların açıklanması
 6. Ekolojik fonksiyonların ormanın bütünlüğüne zarar vermemesi
 7. Sürekli güncellenen uygun bir yönetim planı
 8. İzleme faaliyetlerinin çevresel etkileride kapsaması
 9. Restorasyon ve doğal ormanları teşvik etmek
 10. Çevresel ve sosyal değerleri gözeten bir bakım

FSC Belgelendirme izlenebilirlik nedir?

Fsc ile matbaa aşamasına kadar kullanılan kağıdın hangi ormandan kesildiği, hangi fabrikalardan geçtiği ve kimler tarafından pazarlandığı takip edilir. Faturadaki takip numarasından görünür.  Matbaadan ihtibaren hammadde ürüne dönüştüğü için sadece ürünün FSC li olduğu belirtilir.  

Matbaalar Fsc belgesi almak ve aldıktan sonra ne yapar?

Matbaa Fsc belgesi almak için bu belgeyi veren kurumları müracaat eder. Bu belgeyi vermeyi yetkili kurum tarafından matbaanın bu belyeyi almaya ve devam ettirmeye alt yapısı müsaitmi kontrol edilir. Burada en en önemli dikkat edilmesi gereken nokta Fcs kağıt diğer kağıtlarla karışmamaçak şekilde üretimin yapılabilecek yapının olmasıdır. Üretim aşmalarının , firelerinin  ve iş bittikten sonra Fsc standartlarına göre faturalandırılması gerekmektedir. Bunun için personelin iyi eğitilmiş ve Fsc kağıtın matbaa girdikten sonraki bütün aşamaların kayıtlarının tutulması gerekir.

PackPrintAi programı sizin yerinizi bu aşamaları takip eder. Size ayrıca bir kayıt tutma yükününden kurtarır. Fsc işleri normal kağıt üretim mantığında üretebilirsiniz. FSC belgesi denetleyicilerinin istediği belgeleri ve raporları PackPrintAi sizin için her zaman hazır tutar. 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp ile iletişime geç